Adviescommissie identiteit

Deze commissie heeft tot taak ervoor te zorgen dat ‘identiteit’ op de agenda blijft staan en een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de samenlevingsschool. De commissie kan toetsen in hoeverre de beschreven, geleefde en beleefde identiteit met elkaar overeenstemmen en op basis hiervan gevraagd en ongevraagd aanbevelingen doen aan directie, team en medezeggenschapsraad.

 

Bij het schoolbestuur van Stichting Quadraten en haar rechtsvoorgangers zijn in de afgelopen jaren samenwerkingsscholen gerealiseerd. Ook de beide basisscholen in Opende staan klaar om op 1 augustus 2021 over te stappen naar zo’n samenlevingsschool (informele samenwerkingsschool).

 

De samenlevingsschool kenmerkt zich door een fusie van twee scholen met een verschillende grondslag. Een school waar identiteit en levensbeschouwing een belangrijke plaats krijgt. Als een openbare en een christelijke school het voornemen hebben te fuseren, maakt dat emoties los. Vele jaren is men immers ‘gescheiden’ opgetrokken. Ieder met eigen sociaalmaatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Het is daarom van belang dat verschillen worden onderkend, dat er tijd moet worden genomen naar elkaar toe te groeien en samen verantwoordelijk te worden voor het onderwijs in de samenlevingsschool.

 

In de uitvoering komen we kansen, mogelijkheden en risico’s tegen die een uitwerking hebben op het onderwijs en de onderlinge samenwerking. Uit ervaring blijkt dat het samenwerken in eerste instantie moet gaan over de cultuur. "Onze beelden en percepties.” "Onze onderwijstraditie." “Onze historie in deze school." “Onze visie op onderwijs." “Onze visie op leren en vorming." “Onze identiteit, wat meer is dan levensbeschouwing.” 

 

De adviescommissie Identiteit is bevoegd te allen tijde advies uit te brengen c.q. voorstellen te doen aan de MR, team en directie, welke de adviescommissie in het belang van de school wenselijk of nastrevenswaardig vindt. b)

De adviescommissie Identiteit bewaakt, binnen door het schoolbestuur vastgestelde algemene kaders m.b.t. het personeelsbeleid, een evenwichtige samenstelling van het team vanuit beide stromingen. 

 

De leden van de identiteitscommissie zijn:

Gerda van der Stouwe (Leerkracht)

Marjolein de Jong (leerkracht)

Jeanet Wijma (ouder)

Menco Bruining (ouder)

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.