Informatievoorziening

Informatie-inloopmiddag

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we een informatie-inloopmiddag. We nodigen dan zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers uit. De leerkrachten zijn aanwezig in hun klaslokaal. De leerlingen kunnen hun ouders informeren over de zaken  uit de klas. De gezamenlijk afgesproken regels, de routines, de werkafspraken, maar ook vanuit welk taal- en rekenboek  er wordt gewerkt. De praktische informatie vanuit de leerkracht wordt op papier meegegeven.

 

Contactmomenten

Jaarlijks organiseren we op een aantal contactmomenten. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling en het welzijn van uw kind besproken. We doen dit op basis van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem, de toetsen bij de verschillende methodes en de ervaringen van de leerkrachten met uw kind. We vinden het ook fijn uw indruk te horen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Op deze manier krijgen zowel de school als de ouders een goed beeld van een kind.

Vanwege het belang van een groeiende eigen verantwoordelijkheid voeren we ook gesprekken met de leerlingen erbij.  We organiseren, voor de leerlingen vanaf groep 4, de zogenaamde LOL-gesprekken (Leerling-Ouder-Leerkracht). 

Naast deze formele contactmomenten kunt u ook, bij voorkeur nà schooltijd, de leerkracht bellen of de school even binnenlopen. Mocht de leerkracht daar op dat moment geen tijd voor hebben, dan zal hij/zij daar met u een andere afspraak voor maken.

 Natuurlijk kan er ook via de mail contact worden gezocht; de mailadressen van de leerkrachten zijn te vinden in het infoboekje.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.