Ouderraad

De ouderraad is een overlegorgaan bestaande uit uitsluitend ouders.

Het doel van de ouderraad is:

  • Bij de ouders en verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven belangstelling voor, en betrokkenheid bij de school te bevorderen.
  • Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen.
  • Het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak.
  • De medezeggenschapsraad gevraagd of ongevraagd van advies te dienen, betreffende aangelegenheden van ouders, verzorgers of leerlingen.
  • Het organiseren van activiteiten, zoals evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen.

 

 De zittingsduur is drie jaar. 
Circa eens in de zes weken wordt er vergaderd. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.