SLS de Binding

Verbonden met elkaar

Onze school is in 2021ontstaan uit een fusie tussen Obs het Kompas en Cds de Klister. Beide scholen gebruikten al sinds 2015 een mooi, duurzaam gebouw aan de Verbindingsweg. Onze samenlevingsschool is een weerspiegeling van de Opender samenleving.

Vanuit de kernwaarden verbinding, ontwikkeling, veilig, plezier en autonomie geven wij het onderwijs op onze samenlevingsschool vorm en inhoud. Deze kernwaarden zijn onze verankerde overtuigingen en verklaren ons handelen.

Verbinding

Ontwikkeling

Veilig

Plezier

Autonomie

Laatste nieuws

Agenda